Groovy directory diff

A Java verziókban hanyagoltam a legalapabb megoldást: directory pollozó implementációt. Egyszerűen azért, mert Java nem egy barátságos nyelv és az IO API különösen nem az. (Miért? Mert nem szeretem a checked Exception-öket.).

Groovy/ viszont más. Abban lehet elegánsan is programozni. A következő példa nem is directory watch, csak egy példa implementáció arra, hogyan lehet beazonosítani a változásokat. A kulcsa a mapDiff függvény.

NB: Ezt a scriptet használom a site feltöltésére, mert nem akarok mindent feltölteni, csak a változott tartalmakat.

 1@GrabConfig(systemClassLoader=true)
 2@Grapes([
 3@Grab(group='ant', module='ant', version='1.7.0'),
 4@Grab(group='ant', module='ant-nodeps', version='1.6.5'),
 5@Grab(group='ant', module='ant-apache-oro', version='1.6.5'),
 6@Grab(group='ant', module='optional', version='1.5.4'),
 7@Grab(group='commons-net', module='commons-net', version='1.4.1'),
 8@Grab(group='commons-io', module='commons-io', version='2.4'),
 9@Grab(group='ant', module='ant-jakarta-oro', version='1.6.1'),
 10@Grab(group='ant', module='ant-commons-net', version='1.6.5')
 11])
 12
 13
 14import org.apache.commons.net.ftp.FTPClient
 15import org.apache.commons.io.*
 16import groovy.io.FileType
 17import java.security.MessageDigest
 18import groovy.json.JsonBuilder
 19import groovy.json.JsonSlurper
 20
 21ftp_host="xxx"
 22ftp_user="xxx"
 23ftp_pass="xxx"
 24ftp_dir='xxx'
 25
 26scriptDir = new File(getClass().protectionDomain.codeSource.location.path).parent
 27checksumFile = new File(scriptDir, "../tmp/gchecksum.json")
 28base_dir = new File(scriptDir, "../output")
 29println base_dir
 30
 31def main(){
 32    def currentHash = generateHash()
 33    if(!checksumFile.exists()){
 34        upload(currentHash, [:])
 35        writeChecksum(currentHash)
 36        return
 37    }
 38    println 'Comparing...'
 39    println 'Reading previous hash...'
 40    def preHash = readHash()
 41    def diff = mapDiff(preHash, currentHash)
 42    println 'Removed'
 43    println diff.removed
 44    println 'Changed'
 45    def changed = [:]
 46    changed.putAll(diff.added)
 47    changed.putAll(diff.changed)
 48    println changed
 49    upload(changed, diff.removed)
 50    writeChecksum(currentHash)
 51}
 52
 53def generateHash(){
 54    println 'Generating current hash...'
 55    Map hashes = [:]
 56    allFiles(base_dir).each{ File file ->
 57        def md = generateMD5(file)
 58        hashes[file.path.substring(base_dir.path.length()+1)]=md
 59    }
 60    println "${hashes.size()} hashes are generate."
 61    hashes
 62}
 63
 64def allFiles(File dir){
 65    def list = []
 66    dir.eachFileRecurse (FileType.FILES) { file ->
 67     list << file
 68    }
 69    list
 70}
 71
 72def generateMD5(final file) {
 73    MessageDigest digest = MessageDigest.getInstance("MD5")
 74    file.withInputStream(){is->
 75    byte[] buffer = new byte[8192]
 76    int read = 0
 77     while( (read = is.read(buffer)) > 0) {
 78         digest.update(buffer, 0, read);
 79       }
 80     }
 81    byte[] md5sum = digest.digest()
 82    BigInteger bigInt = new BigInteger(1, md5sum)
 83    return bigInt.toString(16).padLeft(32, '0')
 84}
 85
 86def toJson(m){
 87    builder = new JsonBuilder()
 88    builder(m)
 89    builder.toString()
 90}
 91
 92def writeChecksum(m){
 93    checksumFile.text=toJson(m)
 94}
 95
 96def readHash(){
 97    slurper = new JsonSlurper()
 98    slurper.parseText(checksumFile.text) 
 99}
100
101def mapDiff(Map oldMap, Map newMap){
102    def newKeys = newMap*.key
103    def oldKeys = oldMap*.key
104     
105    def removedKeys = oldKeys-newKeys
106    def addedKeys = newKeys - oldKeys
107    def commonKeys =newKeys - removedKeys - addedKeys
108    def changedKeys = commonKeys.findAll { oldMap[it] != newMap[it] }
109    def unchangedKeys = commonKeys - changedKeys
110     
111    def changes = [
112    removed: oldMap.findAll { it.key in removedKeys },
113    added: newMap.findAll { it.key in addedKeys },
114    changed: oldMap.findAll { it.key in changedKeys },
115    unchanged: newMap.findAll { it.key in unchangedKeys }
116    ]
117}
118
119
120def upload(uploadable, deletable){
121    def ant = new AntBuilder()
122    if(uploadable.size() != 0){
123        ant.ftp(server: ftp_host, 
124                userid: ftp_user, 
125                password: ftp_pass, 
126                remotedir: ftp_dir, 
127                passive:"yes",
128                verbose: "yes",
129                binary:"yes",
130                action: "put"){
131            fileset(dir:base_dir.path){
132                uploadable.each{
133                    include(name:it.key)
134                }
135            }
136        }
137    }
138    if(deletable.size() == 0){
139        return
140    }
141    ant.ftp(server: ftp_host, 
142            userid: ftp_user, 
143            password: ftp_pass, 
144            remotedir: ftp_dir, 
145            passive:"yes",
146            verbose: "yes",
147            binary:"yes",
148            action: "delete"){
149        fileset(dir:base_dir.path){
150            deletable.each{
151                include(name:it.key)
152            }
153        }
154    }
155}
156
157main()

Directory Watcher
Sep 22, 2013
comments powered by Disqus

Links

Cool

RSS