Groovy pollozó megoldás

Original date: 2013-09-26

Update: 2016-02-23

Azaz, ha jó eszközeid vannak, akkor mindenre van megoldás.

Adott egy speciális probléma. Van egy olyan pici project, ami maven-t használ és egy speciális bytekód utófeldolgozást igényel. Sajnos a maven féle process-classes nem nagyon támogatott az Eclipse pluginomban (feketepont a maven-nek és az Eclipse-nek is).

Ekkor marad parancssor. De ha lúd, akkor legyen kövér: legyen continuous teszting (szerinte ez még a Test First-nél is jobb).

Eddig bemutattam Java-s megoldásokat. Most megmutatom, hogy mennyire egyszerű problémáról van szó, ha megfelelő eszköz van a kezünkben, ez esetben a Groovy

 1def job = {
 2 String pomPath = /-f <full path to pom>\pom.xml/
 3 String command = /<full path to maven home>\bin\mvn.bat test /
 4 String fullCommand = command+pomPath
 5 println "Executing "+command
 6 def proc = fullCommand.execute()
 7 proc.waitForProcessOutput(System.out, System.err)
 8}
 9
10params = [
11 closure: job,
12 sleepInterval: 1000,
13 dirPath: /<path to dir to monitor>\src/
14]
15
16import groovy.transform.Canonical;
17
18@Canonical
19class AutoRunner{
20 def closure
21 def sleepInterval = 3000
22 // running for 8 hours then stop automatically if checking every 3 seconds
23 def nrOfRepeat = 9600 
24 def dirPath = "."
25 long lastModified = 0
26
27 def autorun(){
28  println "Press CTRL+C to stop..."
29  println this
30  def to_run = {
31   while(nrOfRepeat--){
32    sleep(sleepInterval)
33    if(anyChange()){
34     closure()
35    }
36   }
37  } as Runnable
38  Thread runner = new Thread(to_run)
39  runner.start()
40 }
41 
42 def boolean anyChange(){
43  def max = lastModified
44  new File(dirPath).eachFileRecurse {
45   if(it.lastModified() > max){
46    max = it.lastModified()
47   }
48  }
49  if(max > lastModified){
50   lastModified = max
51   return true
52  }
53  return false;
54 }
55}
56
57new AutoRunner(params).autorun()

Egyszerűen nagyszerű.

A következő lépés az lehetne, hogy az anyChange() metódus helyett is closure-t használunk.

Ez az implementáció pollozást használ, ami nagyszerű kis projectek esetében, de egy nagyobb könyvtárhierarchiánál, már észrevehetően lelassúl.

Update: Mivel rengeteg helyen használom a mindennapokban kicsit letisztult. Itt egy másik implementáció, ami sokkal esszenciálisabb és persze rövidebb.

 1import groovy.io.FileType
 2long lastModified = 0
 3File dir = new File('./content')
 4while (true){
 5 long max = 0;
 6 dir.eachFileRecurse (FileType.FILES) { file ->
 7  if(max < file.lastModified())
 8   max = file.lastModified()
 9 }
10 if(lastModified < max){
11  recompile()
12  lastModified = max
13 }
14 Thread.sleep(3000)
15}
16
17def recompile(){
18 println "recompile ${new Date()}"
19 def proc = "c:\\environment\\apps\\ruby-1.9.3\\bin\\nanoc.bat compile".execute()
20 println proc.text
21}

Directory Watcher
Feb 23, 2016
comments powered by Disqus

Links

Cool

RSS