Projektmenedzsment és az agilis szoftverfejlesztés - ITélet

Az agilis szemlélet nem más, mint a értékrendbeli hangsúlyok erős megváltoztatása a vízesés szemlélethez képest. Amíg vízesés szemlélet kiindulási pontja, hogy az a team, amelyik jól kidolgozott eljárásokat, szabályokat és szervezeti felépítést követ hatékony lesz, addig az agilis szemlélet abból indul ki, hogy ha a megfelelő emberekből összeállított team elé világos célokat tűzünk ki, és világos kereteket jelölünk ki számukra, akkor azok hatékony eljárásokat, szabályokat és szervezeti felépítést fognak kialakítani. A különbség tehát a kultúra és a team kialakításának sorrendjében van, nem pedig abban, hogy szükség van-e szabályokra.

Az agilis keretrendszerek sosem lesznek módszertanok, mivel az alapelvük az igényekre történő adaptáció és a folyamatos javítás érdekében történő állandó változtatás.

Az agilis módszerek hatékonysága akkor mutatkozik meg igazán, ha a projekt célja egy új (még nem létező) termék fejlesztése. Ebben az esetben nincs hová visszanyúlni, alig állnak rendelkezésre tapasztalati alapok, tehát nincs okunk azt hinni, hogy létezik olyan módszer, ami az új problémára megoldást tud kínálni.

Fontos tehát kiemelni két olyan tényt, ami meglátásunk szerint általában nem kap kellő hangsúlyt az agilis módszerek tárgyalásakor. Az első, hogy a Scrum elvei szerint szervezett teamekkel szemben eredetileg igen kemény, kőbe vésett határidő, költség, minőség és cél (nem követelmények/scope) elvárásokat támasztottak. A szabadsági fokuk a cél elérésének módjában volt.

A másik, hogy ezeket a teameket olyan termékfejlesztési feladatok megvalósítására alakították, melyek jelentős mértékű innovációt igényeltek.

Továbbmenve: ahogyan az agilis fejlesztésről általában beszélnek, az ellentmondásban van a projektvezetési módszertanokkal.

Ilyen például a tervezés fontossága: minőségbiztosítási szempontból kulcsfontosságú a projekt terv megléte, miközben az Agile Manifesto szerint ez másodlagos. Ugyanilyen nézőpontbeli eltéréseket találunk, ha a szerződés kidolgozottságáról, a dokumentáció szükségességéről vagy az igények előzetes megismeréséről beszélünk, csak hogy néhányat említsünk.

Az eltérések oda vezetnek, hogy barikád emelkedik az informatikusok és a projektvezetők között, és mindkét oldal próbálja meggyőzni igazáról a másikat.

Projektmenedzsment és az agilis szoftverfejlesztés


ITélet - kivonatok
Mar 30, 2012
comments powered by Disqus

Links

Cool

RSS