Helyzetfüggő vezetés - Kenneth Blanchard

Elképesztően tanulságos könyv. Olyan rövid, hogy akár egy ültő helyzetben el lehetne olvasni, de a leírt gondolatokkal akár heteket, hónapokat el lehet játszani.

Helyzetfüggő vezeté cover Itt csupán pár gondolatot emelnék ki. Nagyon jól kiegészíti az egyperces menedzser sorozat egyéb könyveit, de önállóan is teljesen egész. Innentől a kivonatom található a könyvből:

Bánj eltérően a különböző emberekkel! Az adott személytől és helyzettől függően váltogatja a stílusát. Ehhez három készségeket kell elsajátítani: rugalmasság, helyzetfelmérés, és a stílusegyeztetés

Négy alapvető vezetési stílus:

Ebben a négy stílusban alapvetően kétféle magatartás ötvöződik: az irányító magatartás és a támogató magatartás:

Kicsit összefoglalva:

Nincs olyan vezetési stílus, amely mindenkor a legjobb.

Következetesség nem azt jelenti, hogy mindenhol ugyan úgy cselekedni, hanem azt, hogy hasonló helyzetben hasonlóan cselekedni. Semmi sem annyira egyenlőtlen, mint az egyenlő elbánás az egyenlőtlenek között.

Sokan akadnak, akik szemlátomást csak azzal törődnek hogy minél több legyen a borítékban. De ha vissza tudnánk pergetni az időt, ás megfigyelhetnénk őket, amikor munkába által, kötve hiszem, hogy ugyanazt az érdektelenséget tapasztalnánk. Szerintem az emberek csak akkor veszítik el a lelkesedésüket, miután rájönnek, hogy a jó teljesítmény semmit sem számít, elismerés nélkül marad. Az emberek kezdőként kapott bánásmód miatt veszítik el elkötelezettségüket. Ha pedig nincs elkötelezettség, akkor nem elég az irányítás; támogatást és bátorítást is kell nekik nyújtanunk.

Mikor melyik vezetési stílus alkalmazzam? A döntés alapvetően két tényezőn múlik: azon, mennyire tudom megállapítani, hogy rendelkeznek-e embereim a munkavégzéshes szükséges összes képességgel és tapasztalattal, illetve érzékelni, hogy nem hiányzik-e belőlük a hit vagy az akarat.

A teljesítmény vizsgálata két összetevőre kell koncentrálnunk: szakértelemre és az elkötelezettségre. Ha ugyanis valaki felügyelet híján nem nyújt megfelelő teljesítményt, abban rendszerint vagy ezek egyike vagy mindkettő a ludas.

A szakértelem a tudás és a készség függvénye. Ezek oktatás, gyakorlás, tapasztalat révén szerezhetők meg. Nem ezzel jövünk a világra, megtanuljuk.

Az elkötelezettség az önbizalom és a motiváció együttese. Az önbizalom az egyén magabiztosságának mércéje, az az érzés, hogy különösebb felügyelet nélkül is képes jól elvégezni egy feladatot, a motiváció pedig a feladat jó végrehajtása iránti érdekeltség és lelkesedés.

Ezek kombinációja a fejlettségi szinteket határozza meg:

Kiváló teljesítményt nyújtó dolgozók nem teremnek tucatjával minden bokorban. Az esetek többségében magunknak kell ilyenné képezni embereinket. Ehhez jó helyzetfelmérő készség szükséges.

Az egyes fejlettségi szinteknek megfelelő vezetési stílusok:</p>

Nincs mindenki mindenkor azonos fejlettségi szinten. Némelyek fejlettebbek egyes részterületeken, mint mások. A fejlettségi szintet mindig egy-egy konkrét cél vagy feladat szem előtt tartásával kell felmérnünk. Eltérő vezetési stílus ugyan azzal az emberrel szemben is különböző feladatai kapcsán.

A vezetőnek mindig azt kell megtennie, amit a felügyelete alá tartozók az adott pillanatban nem képesek.

Öt lépés, ami az elkötelezettség és szakértelem fejlesztésében egymás után következik:

  1. megmondjuk mi a teendő
  2. meg is mutatjuk a tennivalót
  3. hagyjuk az embereinket próbálkozni
  4. teljesítmény megfigyelés. Fontos lépés, hiszen sokszor elmarad.
  5. előrehaladás dicsérete

"Midőn a vezetők leggjobbikának munkája kész, emberei így szólnak: Magunk végeztük el!"

Dorgálást az F3 és F4-nek tartjuk fönt. Az F1 és F2 szintü emberek dicséret jár.

A helyzetfüggő vezetés nem az emberek feje fölött, hanem velük együtt műveljük.

Sep 07, 2009
comments powered by Disqus

Links

Cool

RSS